دفتر فروش/ کارخانه

نمایندگی: مشهد_ خیابان راهنمایی _ برج سلمان  _ طبقه 1- _ فروشگاه ریحون 

        کارخانه: مشهد_ شهرک صنعتی توس _ فاز یک _ خوشه زعفران _ واحد ۸۱۶ 

۰۹۳۵۹۷۰۶۸۴۷
۰۵۱ -۳۸۴۸۱۸۵۱

mivatin.nuts@yahoo.com 

محصولات میواتین ؛
میوه خشک میواتین
سبزیجات خشک میواتین
دمنوش میوه میواتین
نمایندگی: مشهد_ خیابان راهنمایی _ برج سلمان _ طبقه 1- _ فروشگاه ریحون 
کارخانه: مشهد_ شهرک صنعتی توس _ فاز یک _ خوشه زعفران _ واحد ۸۱۶ 

واتس آپ و تماس: ۰۹۳۵۹۷۰۶۸۴۷

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۸۱۸۵۱